O nama

CROATIAN ENGLISH


Europatrade videonadzor d.o.o. članica je grupe Europatrade, najvećeg domaćeg dobavljača elektronike, a bavi se uvozom i distribucijom sigurnosnih sustava.

Kao premium partner tvrtke Samsung Electronics, Europatrade videonadzor zastupa i distribuira Samsungove videonadzorne sustave u čak 15 zemalja:
- Hrvatskoj,
- Bosni i Hercegovini,
- Sloveniji,
- Crnoj Gori,
- Makedoniji,
- Srbiji,
- Austriji,
- Švicarskoj,
- Mađarskoj,
- Rumunjskoj,
- Grčkoj,
- Albaniji,
- Litvi,
- Latviji
- Estoniji.

Budući da cijeli svijet svakodnevno svjedoči o sve većem porastu kriminala, pitanje sigurnosti postaje od presudne važnosti za svakoga.

Videonadzorni sustavi imaju primarnu funkciju odvraćanja, koja višestruko umanjuje mogućnost da se štetni događaj uopće dogodi, dok se detekcijom omogućava rekonstrukcija događaja koja pak pomaže u otkrivanju samog počinitelja.

U početku, industrija sigurnosti najviše je pokrivala prostore javnog karaktera, kao što su aerodromi i banke, no sve više se okreće i potrebama pojedinca koji traži sigurnost za svoju obitelj u vlastitom domu. Industrija zaštite i sigurnosti nadasve je potrebna, te se razne vrste sigurnosne video opreme razvijaju sve brže, kako bi držale korak s dinamičnom digitalnom erom.

Trenutačno, Samsungovi proizvodi za sigurnost pokrivaju 30% svjetskog tržišta, te uživaju povjerenje klijenata koji znaju prepoznati kvalitetu.

Izazovi novog vremena ne predstavljaju nikakvu prepreku za Samsung koji stalnim usavršavanjem svojih proizvoda unaprijed prepoznaje potrebe svojih kupaca, dajući im ono što je danas najvažnije - sigurnost.
Europatrade Videonadzor d.o.o. is a member of Europatrade group, biggest domestic supplier of electronic. Main activities of this company are importing and distribution
of video surveillance equipment.

As a premium partner of Samsung Electronics Company, Europatrade Videonadzor represents and distributes Samsung's products in even 15 countries:
- Croatia,
- Bosnia and Herzegovina,
- Slovenia,
- Montenegro,
- Macedonia,
- Serbia,
- Austria,
- Switzerland,
- Hungary,
- Greece,
- Albania,
- Latvia,
- Lithuania,
- Estonia.

Considering the fact that world is witnessing a rise of criminal on daily bases question of safety is becoming a priority.

CCTV has a primer function of preventing, which lowers the possibility of harmful events while detection allows a reconstruction of events that helps detect perpetrator.

In the beginning, safety industry mostly covered public places, such as airports and banks, but it is turning more and more towards needs of individuals that are seeking safety for their family in their own home. The reason why CCTV equipment is being fast developed is a need for industry of protection and safety to keep up with dynamic digital era.

Samsung's CCTV products are covering 30% of worlds market at the moment and are enjoying trust of clients that can recognize quality.

Challenges of new time are representing no restraint for Samsung that is recognizing client's needs by improvement giving them the most important thing today- safety.